Valvojan lausunto

Vuoden 2007 am-sprintti juostaan Oulunkylän urheilupuistossa. Vaikka kisa käydään keskellä Helsinkiä, niin se juostaan täysin maasto-olosuhteissa, tosin ulkoiluteiden ja runsaan polkuverkoston rikkomassa metsässä.

Kartta on normien mukainen s-printtikartta, tasalaatuinen ja hyvä. 2-metrin käyrävälein on kuvattu paikoin mataliakin kohteita. Runsas polkuverkosto on kuvattu tarkasti. Viimeinen ajantasaistus on tehty aivan huhtikuun lopulla. Mutta sen jälkeen on alueella suoritettu harvennushakkuita ja raivausta, mitkä eivät näy kartalla hidastavan maastopohjan merkillä.

Järjestäjien kokenut koneisto tarjoaa vauhtia ja rytminvaihtokykyä vaativan kilpailun, kuten hyvän sprinttin tuleekin olla!

Kalle Tolonen   
Mesikämmenet