Lähetä palautetta
Katso kysyttyä

Palautetta . . .

Kartan merkinnöistä ja rastimääritteistä...

Kiitos sprinttikisasta, jossa erityisesti radat, esimerkiksi sarjassa H21, olivat hyviä. Mielestäni ainoa oikea sprintti juostaan kaupunkimiljöössä. Hyviä sprinttejä on viime vuosina vaivoja säästelemättä järjestetty Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Kuten kilpailujohtaja Jorma Erkkilä totesi, tämäkin sprintti vaati paljon työtä, mutta palkinnoksi saatiin runsas osanotto ja kilpailijoille haastellinen sprintti. Minullekin sprintti on "number one"!

Hyvätkin asiat tarvitsevat kehittyäkseen kritiikkiä ja parannusehdotuksia. Seuraavassa ajatuksiani sprinttikartasta:

1. Kartasta tulisi selvästi nähdä kaikki se, mikä vaikuttaa erityisesti reitinvalintoihin.

2. Sprintin vaikeus ei saa aiheutua kartan epäselvästä tai vaikeasta tulkinnasta. Itse kartan tulkinta ei vielä ole suunnistusta vaan vasta kartan perusteella oikean reitinvalinnan tekeminen kilpailupaineen alaisena.

3. Sprinttikartat kehittyvät jatkuvasti. Viime vuosina mielestäni kolme kartan epäselvää esittämistapaa ovat liian usein “kaataneet” reitinvalinnan::

  1. liian kapeiksi piirretyt portit eli aita-aukot. Kapeassa portissa voi olla myös polku tai kartan pohjaväri voi olla liian tumma, jolloin aukko ei enää erotu aidasta. Tästä syystä ehdotan yhtä tai useampaa seuraavista korjauksista: i) aukon minimileveyttä kasvatetaan, ii) polun merkkiviiva poistetaan aukon kohdalta tai iii) aukon pohjaväri merkitään aina valkoiseksi.

  2. rastin sijainti aidan, muurin tai muun kapean esteen jommalla kummalla puolella vaikuttaa ratkaisevasti reitinvalintaan. Tästä syystä rastin sijainnin tulisi selvitä kartasta ilman että sitä joutuu katsomaan rastimääritteistä. Rastin sijainnilla on näissä tapauksissa paljon suurempi merkitys kuin siihen, millä kiven, nyppylän tai lipputangon sivulla rasti on. Lisäksi ranteessa oleva rastimäärite voi olla katseluhetkellä karttaan nähden eri suunnassa, mikä hankaloittaa määritteen lukemista.
  3. Kävin asiasta noin puolitoista vuotta sitten sähköpostikeskustelun IOF:n karttaryhmän puheenjohtajan Håvard Tveiten ja Suomen Suunnistusliiton karttaryhmän silloisen puheenjohtajan, nyt edesmenneen Jukka Liikarin kanssa. Ehdotin erääksi ratkaisumahdollisuudeksi sitä, että rastin sijaintipuoli osoitettaisiin rastiympyrän kehälle piirretyllä lyhyellä pystyviivalla, ulos- tai sisäänpäin. Erityisesti Jukka mutta myös Håvard olivat samaa mieltä kanssani.

  4. mahdollisuus juosta jalkakäytävällä silloin kun ajorata on merkitty kielletyksi alueeksi. Kielletyn alueen merkintä ajoradan kohdalla voi olla niin epätarkka, ettei sen perusteella pysty vauhdissa päätelemään, saako jalkakäytävällä juosta vai ei. Tästä syystä ehdotan, että kilpailuohjeisiin lisättäisiin kielletyn alueen merkintää täydentävä maininta siitä, että jalkakäytävillä saisi aina juosta riippumatta ajoradan kohdalla olevasta merkinnästä.

Mielestäni näiden ongelmien korjaaminen vaatisi kiireellisiä toimenpiteitä.

Timo Rapakko

Ratamestari kommentoi Timon ajatuksia

Kiitos Timolle palautteesta. Varsinkin kun nämä kaupunkisprintit ovat vielä varsin nuori laji Suomessa, on hyvä, että yritetään tehdä kaikki mahdollinen kehitystyö.

Olen kohdista 1. ja 2. täysin samaa mieltä. Oulunkylän kisan ratamestaritoiminnan yksi tavoitteistani olikin juuri välttää kaikenlaista kikkailua ja muuta, joilla yritettäisiin tieten tahtoen harhauttaa kilpailijoita virheisiin tai vääriin ratkaisuihin.

Myös kohdan 3 ajatuksista olen pääpiirteittäin samaa mieltä. Kohta kohdalta tarkasteltuna näin:

Portti
Portti erilaisilla silmillä nähtynä
a) Noita portteja viilailimme yhdessä kartoittajien kanssa moneen kertaan ja työstimme niitä korostetun näkyviksi. Olin itse tyytyväinen karttaan noilta osin, mutta tuosta Timon ilmeisesti tarkoittamasta rastien 40 ja 71 pohjoispuolisesta portista tuli kyllä jonkin verran palautetta. Näin jälkikäteen siinä olisi voinut korostaa porttia sittenkin enemmän. Otan tästä lipsahduksesta vastuun itselleni.

Portti
Portit erilaisilla silmillä nähtynä
Yleisesti on kuitenkin muistettava, että tuossa korostamisessa on rajansa, koska kartan mittasuhteet eivät voi olla liian kaukana luonnollisesta. Rastien 65 ja 81 eli pyöreän leikkikentän itäpuoliset portit ovat jo aivan ylärajoilla.

b) Tästä kohdasta olen nykyisessä tilanteessa eri linjoilla. Kun kartta paremmissa sprinttimaastoissa on muutenkin kovin täyteen pakattu informaatiosta, ei siihen ole syytä varsinkaan rastien lähelle panna ratapainatuksella enää yhtään lisää. Pidän myös ristiriitaisena, että vaaditaan kartalta lisää selkeyttä, mutta samaan aikaan oltaisiin valmiita lisäämään myös uusia merkkejä juuri rastiympyrään. Kun meillä lajissa on niin erinomaisen selkeä tapa ilmaista rastin tarkka sijainti kohteessaan, niin kyllä sitä kannattaa käyttää. Rastimääritteiden käyttö on osa kilpasuunnistustaitoa!

Tuossa ehdotuksessa on sellainen käytännön ongelma, että entä jos juuri se kohta ympyrästä, mihin tuo pystyviiva tulisi, peittää tärkeän kulkuväylän, ja rastiympyrää on siksi leikattava? Oulunkylän kartoissa esimerkiksi noita ympyrän- ja viivankatkaisuja oli tehtävä todella paljon, koska esteitä ja kulkuväyliä oli runsaasti viivojen alla huomaamattomissa.

Toinen ongelma on se, että ympyrä voi leikata monia muitakin viivoja tai viivanpätkiä, jotka saattavat nopealla vilkaisulla näyttää tuolta lisämerkiltä. Tai sitten kartassa voi olla jokin epäpuhtaus, joka osuu tuon pikkumerkin kohdalle. Tai sitten tuon pikkumerkin voi tulkita vaikka aidan hakaseksi tai muuksi karttamerkiksi.

c) Olen samaa mieltä peruskysymyksestä, ja sen voisi ratkaista joko lajisääntöjen tai kilpailukohtaisten ohjeiden kautta juuri noin.

Henrik Tala

Vielä rastimääritteistä

Sprintti on kehittyvä laji. Sen on annettava muotoutua omista lähtökohdistaan eikä pakottaa sitä maastosuunnistuksen muottiin.

Portti
a) Rastiympyrä kisakartalla sekä
b) asemoitu pohjois- ja c) eteläpuolelle
Sprintissä ei tarvita rastimääritteitä. Kuten Timo edellä toteaa, määritteellä on vähäisempi merkitys kuin maastosuunnistuksessa. Rastitunnus mahtuu karttaan ja muun voi lukea kartasta. Aitojen ja rakennusten kulmat ovat poikkeus. Asemoimalla rastiympyrä näihin rastipisteisiin epäkeskeisesti voidaan selvästi osoittaa, kummalla puolella estettä rastipiste on.

Sprintissä rastimääritteiden kanssa kikkailu muistuttaa hieman tapaa piilottaa rasti puskiin, "ettei sen löytäminen ole liian helppoa". Tästä on onneksi jo päästy eroon.

Sprintissä on tärkeää, että suunnistaja voi keskittyä suunnistukseen. Ylimääräinen kuten rastimääritteiden vilkuilu on turhaa - ihan turvallisuudenkin takia. Mitä enemmän suunnistaja kiinnittää huomionsa muualle, sitä suurempi on riski törmätä toiseen samanlaiseen suunnistajaan. Yleisö onneksi tuntuu osaavan väistää tällaisia suunnistajia.

PS. Kestäisikö meidän suunnistajien itsetunto luopua nimityksestä sprintti ja käyttää kotoista sanaa pikasuunnistus. Sprintissä nimittäin koko suunnistusprosessi - reitinvalinta, suunnitelma, toteutus ja leimaus - kulkee paljon nopeammin eli pikaisemmin kuin maastosuunnistuksessa. Itse 'sprinttaaminen' eli nopea juokseminen on toki tärkeää mutta ei sittenkään olennaisinta.

Sitäpaitsi ulkopuolisten näkökulmasta pikasuunnistuskilpailu on varmasti ymmärrettävämpi kuin sprinttisuunnistuskilpailu. Jopa olympiakomiteakin puhuu pikajuoksijoista eikä sprinttereistä.

Kari Sane

Reitinvalinta tehdään kartan avulla

Kiitän kommenteista ja toistan esittämäni tekstin, nyt kysymyksen muodossa: Eikö kaikki reitinvalintoihin vaikuttava ole käytävä kartasta selkeästi ilmi, ilman väärinymmärrystä?

Rastikoodit tarvitaan oikean rastin varmistamiseksi, joko erillisenä “lappuna” tai kartassa ko. rastiympyrän vieressä juuri lajin hektisyyden takia. Kartan muusta kohdasta koodien hakeminen (=kartan kääntely) voi kaataa suunnistuksen.

Timo Rapakko

Mittakaavasta apua

Voisiko sprinttisuunnistuksessa veteraanisarjoihin tuoda helpotusta 1:3000 kartalla? /TR

Ihan hyvä ajatus. Kyllä tuotakin voisi kokeilla varsinkin kun sprintin kartat ovat useimmiten tulosteita. Omien kokemusteni mukaan esimerkiksi 1:9 000 tulostekartta on luettavampi kuin 1:10 000 painokartta. Tärkeintä kuitenkin, että kartta mahtuu A4:lle ihan käytännön syistä.

Onko kokemuksia kaksipuolisesta A4 kartasta? Kartan kääntäminen olisi tietenkin häiriötekijä sprintissä

Ei ole omia kokemuksia kartan kääntämisestä muuten kuin perinteisen kartanvaihdon tyyppisistä tilanteista. Sensijaan on hyviä kokemuksia kartalla olevista suurennuspiirroksista. Eli syheröinen kohta on kuvattu suuremmalla mittakaavalla. Näitä on tullut vastaan sekä metsässä että sprintissä.

Lisäpiirroksia käytettäessä ei tarvitse käännellä kartaa, koska lisäpiirros on siinä koko ajan näkyvissä. Mielestäni tämä sopii vain erikoistapauksiin - esimerkiksi jos kesken sprinttirataa on labyrintti tai vastaava.


Keskustelu on päättynyt


Poimintoja Twitteristä: Oivaa rinttiä ilman aitalabyrinttiä eilen Oulunkylässä/MP - Aluesprintti Ogelissa. Laatujärjestelyt, yli 500 kisaajaa. Junnut ovat ottaneet sprintin omakseen ja osaavat sen/MK - Olin taas myyty, kuinka hieno laji sprintti on, kun ratoihin on panostettu/MI - Hyvät radat AM-sprintissä /EsAk - Takapihan viuhahtelijat osoittautuivatkin suunnistajiksi. Hyvä niin./IH

Miksi lainata Twitteriä tähän? Suuri joukko ikäsuunnistajia ei (vielä) tunne Twitteriä omakseen. Autetaan heitä näkemään, mitä ajassa virtaa ja mitä Twitteristä löytyy. Ehkä jo ensi kerralla hekin sitten osaavat avata esimerkiksi seuraavan linkin #suunnistus

Sprinttikilpailun järjestäminen vaatii, kuten kilpailujohtaja toteaa AM-sprintin nettisivulla, runsaasti työtä. Olen viime vuosien aikana kiertänyt suhteellisen paljon sprinttikilpailuja ja omasta mielestäni onnistuitte eilen erittäin hyvin.

Alue (maasto) oli sprinttikilpailulle sopivaa ja ratamestari oli onnistunut laatimaan hyvin tekniset ja mielenkiintoiset radat. Niissä yhdistyi sekä vaativia reitinvalintoja että kovaa vaudinpitoa. Kaikki elementit mitä hyvään sprinttikilpailuun kuuluu. /JN

Hyvä sprintti. Poikani on yleensä hyvin kriittinen ja nyt sanoi tosi hyväksi sprintiksi, kriteerinä se, että huolellisellakin työllä voi tulla virhettä. Laski itselleen 2-2,5 min eikä syyttänyt ratamestaria vaan itseään. Suurimmaksi virheekseen sanoi ettei katsonut määritettä tarkasti ja rasti olikin aidan "väärällä puolella" ja tuli turha kierto. Juuri näin pitää rakentaa ratoja./MV


Kysyttyä

Kilpailuohjeessa on mainittu: Huomaa, että kartan tonttialueita saa käyttää suunnistukseen vain tässä kilpailussa. Myöhemmin alueiden käyttö vaatii uuden luvan tontinomistajilta. Tarkoitetaanko tällä tämän karttamerkin osoittamia alueita: "528.1 Kielletty alue (kielletty kulkea). Alue, jolle kilpailija ei saa mennä, kuten yksityinen piha, kukkamaa, rautatiealue tms.

Hyvä kysymys, koska tätä asiaa harva on tullut ajatelleeksi. Olemme saaneet lukuisilta tontinomistajilta - niin taloyhtiöiltä kuin julkisilta yhteisöiltä luvat käyttää tonttialueita suunnistukseen. Nämä tontit on kuvattu suunnistuskartan merkinnöillä. Sen sijaan ne tontit, joista emme ole hakeneet tai saaneet lupia, on merkitty oliivinvihreällä tai kielletyn alueen merkinnällä.

Tästä syystä kukaan ei saa järjestää tapahtumaa tällä kartalla ilman että ottaa uudestaan yhteyttä tontinomistajiin. Toki tonteilla, erityisesti kerrostalojen tonteilla, saa yleensä liikkua ns. hyvässä tarkoituksessa ja vaikka kartan kanssa, mutta jo pienenkin harjoituksen järjestäminen vaatii ehdottomasti uudet luvat.

Tämä on meille ja kaikille muillekin suunnistusseuroille tärkeä asia. Jos joku järjestää tapahtuman tällä kartalla ja käyttää tonttialueita ilman lupia, niin on aivan varma, että tulevaisuudessa lupien saanti suunnistustapahtumaan on entistä vaikeampaa. Ja sitäpaitsi kartalla järjestettävään tapahtumaan tarvitaan aina myös HS:n lupa.

Ja ihan rautalangasta väännettynä - sprinttikartan tontinomistaja vastaa metsäsuunnistuskartan maanomistajaa. Eihän kukaan voi kuvitellakaan järjestävänsä metsäsuunnistuskisaa ilman maanomistajien lupia!

AM-kisojen sanotaan tiedotteessa todetun "rankikelpoiseksi", mutta onko AM-sprintti 10.9. sitä vai ei? SSL:n rankikilpailulistassa sitä ei ole.

Ihan hyvä havainto. Olipa tainnut yksinkertaisesti jääda rasti rankikilpailun kohdalta pois. Olemme tänään 8.9. olleet yhteydessä liittoon ja vahvasti uskomme, että kyllä se rasti sinne vielä ilmestyy. Ei se ainakaan jää kiinni osanottajien määrästä tai kilpailuympäristöstä. Kunhan asia selvenee, kerrotaan heti.

Varmaan syynä on ollut se, että vuodenvaihteen hujakoilla rankikilpailujen määrää lisättiin siten, että myös aluekisat pääsivät tietyin edellytyksin mukaan. Nykyinen ohje on seuraava:

Kilpailut
Järjestelmään kuuluvat seuraavat kilpailut siltä osin kun tulokset on toimitettu IRMAan rankilaskentaa varten:
[..]
* Alueen suunnistuksen [..] mestaruuskilpailut
[..]
* mikäli alueen mestaruuskilpailu järjestetään [..] avoimena mestaruuskilpailuna, rankipisteet lasketaan yhtenäisestä tulosluettelosta (eri alueen osanottajia ei erotella)

Taisimme valmistelussa kiinnittää huomiota enemmän asiapuoleen kuten myöhemmin tältä sivulta voi todeta, jolloin itse muodollinen puoli jäikin tarkistamatta.

Täydennys 9.9.2014: Rasti on tänään lisätty eli AM-sprintti on nyt varmasti rankikelpoinen kilpailu.

Onko am-sprintin nettisivulla oleva harjoituskieltoalue jotenkin ”viitteellinen” ja kartta ulottuu sen ulkopuolellekin ? Kolmas mallikarttapala on kaiketi Ogelin kauppakeskuksen kohdalta, joka on vinoviivoitetun alueen ulkopuolella .

Kyllä harjoituskieltoalue on ihan oikein ja Ogelin kauppakeskus on todellakin sen ulkopuolella. Eli kaupassa saa käydä. Ja tarkkaanottaen liikkuminen harjoituskieltoalueella on kielletty kilpailupäivänä klo 12-20.

Mutta jos muuten liikut harjoituskieltoalueella, niin silloin kannattaa jo miettiä, olenko esteellinen osallistumaan. Esimerkiksi asunto, työpaikka tai lenkkeily alueella tai alueen tuntumassa ehdottomasti estää osallistumisen kisaan. Vanha hyvä sääntöhän on se, että jos hiukkasenkin epäilet esteellisyyttäsi, olet ilmeisesti esteellinen.

Haluaisin osallistua AM-sprinttiin, jos se on mahdollista. Minulle sopii ihan hyvin, että HS:n jäsenet kilpailevat ulkopuolisina. Olennaisinta olisi nyt saada harjoitella SM-kisoihin.

Saanko juosta sprintissä sarjassa H18, vaikka olen seuran jäsen.

Onko niin, ettei seuran aikuiset saa osallistua AM-kisoihin muuten kuin järjestäjinä?

Suunnistavan Uudenmaan aluemestaruuskilpailujen järjestelyohjeissa asia on selkeästi todettu: Järjestävän seuran jäsenet saavat osallistua, jos sillä ei vaaranneta kilpailun onnistunutta järjestelyä.

Tuo sivulause on tärkeä. Tästä syystä kilpailujohto on päättänyt, että seuran jäsenet voivat osallistua kilpailuun seuraavasti:

  • Pääsarjalaiset ja nuoret (HD21-HD14) saavat osallistua ilman erityisiä ehtoja. Tapahtuma on hyvä harjoitus SM-kilpailuja varten

  • Ikäsarjalaiset (HD35 ja vanhemmat) saavat osallistua ehdolla, että nimeävät yhden seuran jäsenen, joka tulee toimitsijaksi eikä ole vielä ilmoittautunut mihinkään toimitsijatehtävään. Tällä varmistetaan kilpailun onnistunut järjestely, mitä nimenomaan Suunnistavan Uudenmaan ohjeessa edellytetään.

Lisäksi on syytä ottaa huomioon suunnistuksen sääntökirjan ja reilun pelin henki. Esimerkiksi asuminen, työpaikka ja lenkkeily Oulunkylässä tai sen tuntumassa estävät ilman muuta osanoton. Myös kilpailualueen kartan teko ja täydentäminen sekä tässä tapauksessa jo kartan näkeminen ennen kilpailua ovat esteitä osallistumiselle. Yleisesti voi sanoa, että jos epäilet esteellisyyttäsi, silloin ilmeisesti olet esteellinen.

Joten näillä edellytyksillä, HS:n jäsenet, siitä vaan reippaasti ilmoittautumaan kisoihin. Ja ikäsarjalaiset sitä ennen värväämään toimitsijoita, jotka voi ilmoittaa kilpailujohtajalle. Tulossa on nimittäin sprinttitapahtuma parhaimmasta päästä

Onko Online-tulospalvelua. Pääsisivätpähän järjestäjätkin helpommalla, kun ei tarvitse koko ajan olla viemässä uusia tuloksia ilmoitustaululle/MM

Kyllä tavoite on saada ajantasainen (online) tulospalvelu verkkoon. Osoite kerrotaan sitten aikanaan.

Kansallisena kisana voisi herättää enemmän kiinnostusta. Lähivuosina suuret ikäluokat ikääntyessään saattaisivat olla kiinnostuneita myös sprintistä. /ST

Kukin ikäluokka kilpailee samassa sarjassa. Muut kuin Suunnistavan Uudenmaan seurojen jäsenet arvotaan oman sarjansa alkuun.

Täydennys 19.8.2014: Sarjan lähtöjärjestys määräytyy arvonnan mukaan (Suunnistavan Uudenmaan ja muiden alueiden seurojen jäseniä ei erotella).

SM-Sprintissä kilpailusarjat ovat H/D80 sarjoihin saakka ja AM-Sprintissä H/D70 saakka. Miksi AM-Sprintissä ei ole sama sarjajako, kuin SM-Sprintissä? /ST

Varmaankin sarjoista päätettäessä on vain noudatettu Suunnistavan Uudenmaan AM-kisojen järjestämisohjetta, jossa vanhin sarja on H/D70. Ja siihen taas syy lienee se, ettei vanhempiin sarjoihin oikein löydy osanottajia - ainakaan vielä.

Ehkä tulevina vuosina kannattaisi harkita sellaistakin vaihtoehtoa, että vanhempia sarjoja järjestetään, jos niihin ilmoittautuu vähintään N kilpailijaa. Muuten yhdistetään seuraavaan nuorempaan sarjaan. Saattaisi jopa lisätä osanottoa.

Liitto on ilmoittanut, että AM-kilpailut ovat rankikelpoisia. Eikö tämän takia olisi parempi, ettei olisi erillisiä sarjoja ulkopuolisille. Palkinnot tietysti vain Uudenmaan seuroille. /TR

Asia on lopullisesti päättämättä: Ajatustasi puoltaa se, että yhteisten sarjojen takia kilpailun arvo paranisi. Se lisäisi osanottoa, koska ulkopuoliset voisivat saada hyvät rankipisteet kun taas erillisillä sarjoilla he jäisivät useimmiten ilman pisteitä. Myös Suunnistavan Uudenmaan seurojen jäsenet hyötyisivät yhteisestä sarjasta. Ja ylipäänsä tietysti tapahtuman arvo nousisi - hyviä sprinttikilpailuja ei todellakaan ole liikaa...

Esteenä saattaa olla hyvin yksinkertainen asia: Suunnistavan Uudenmaan ohjeiden mukaan muiden alueiden suunnistajat saavat osallistua kilpailun ulkopuolisina. Heidät arvotaan kunkin sarjan alkuun.. Toisaalta päätöksiä on kuitenkin helppo muuttaa, jos on tahtoa.

Täydennys 8.8.2014: Kukin ikäluokka kilpailee samassa sarjassa. Muut kuin Suunnistavan Uudenmaan seurojen jäsenet arvotaan oman sarjansa alkuun.

Täydennys 19.8.2014: Sarjan lähtöjärjestys määräytyy arvonnan mukaan (Suunnistavan Uudenmaan ja muiden alueiden seurojen jäseniä ei erotella).

Ei ole moneen vuoteen tullut hankittua Suunnistusliiton lisenssiä. Olen kuullut, että aluemestaruuskisoihin saa osallistua ilman sitä. Olisi kiva kokeilla tätä uutta sprinttisuunnistusta. Voinko siis osallistua? /PP

Aluemestaruuskilpailujen osanottajilla ei tarvitse olla lisenssiä. Mutta jos haluat kilvoitella aluemestaruudesta, Sinun on oltava Suunnistavan Uudenmaan alueen suunnistusseuran jäsen.

Muiden alueiden suunnistajat saavat osallistua kilpailuun ulkopuolisina.