Ratamestarit neuvonpidossa

Ratamestarin mietteitä

Kilpailumaasto on sprinttiin hyvin soveltuva lähes kokonaan urbaani alue. Maaston pääosana on Kustaankartanon vanhainkodin pihapiiri, jossa on tehtävä oikeita reitinvalinta- ja toteutusratkaisuja erittäin kovassa vauhdissa.

Toinen luonteenomainen maastoalue on kartan itäosan päiväkotien ja koulujen ympäristö. Siellä onnistuminen edellyttää reitinvalintaitojen ja kovan vauhdin lisäksi varmaa ymmärrystä siitä, millaisen aidan yli saa mennä ja millaisen ei. Vanhainkodin, koulun ja päiväkotien johto suhtutunut kisajärjestelyihin erittäin suopeasti.

Ratamestarointia on helpottanut kartan hyvä laatu. Kartan kuvaustyyli on tarkkaa ja loogista. Pienipiirteisimmillään kohteita on maastossa ja kartassa kuitenkin niin paljon, että jopa 1 : 4 000 -mittakaavassa niiden lukeminen vaatii terävää näköä. Pääsarjojen radoissa näitä pienipiirteisiä alueita on käytetty mahdollisimman paljon, mutta yli 45-vuotiaiden sarjoissa liikutaan enimmäkseen selkeälukuisemmilla maastonosilla.

Tavoiteajat kisassa ovat 12 - 15 minuuttia ja pyrkimyksenä on ollut, että radat olisivat mieluummin tuon aikahaarukan alapäässä. Koejuoksujen perusteella alle 15 minuutin voittoajat ovat kaikissa sarjoissa realistisia. Sadesäällä maasto kuitenkin hidastuu hieman.

Mukavaa sprinttikisaa, tarkin ja sähäkin voittakoon!

Henrik Tala