Suunnistavan Uudenmaan sprinttisuunnistuksen mestaruuskilpailu
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

JÄRJESTÄJÄ

Helsingin Suunnistajat ry.
PL 4
FI-00661 Helsinki
FINLAND

YHTEYSHENKILÖ

Reijo Hyvönen
p. 0440 729915
repe.antero@hotmail.fi

TILAISUUS

Suunnistavan Uudenmaan AM sprinttisuunnistuskilpailu

PAIKKA

Helsinki,Oulunkylän urheilupuisto

TAPAHTUMA-AIKA

10.9.2014 klo 17.30 -20

YLEISÖMÄÄRÄ

Paikalla on yhteensä noin 600 henkilöä, kilpailijoita, huoltajia, toimitsijoita ja katsojia.

KILPAILUN JOHTAJA

Jorma Erkkilä, p. 040 5106205

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

Reijo Hyvönen, p. 0440 729915

SÄHKÖISTYS

Kilpailukeskuksessa tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla.

KILPAILUKESKUKSEN TOIMINNOT

Kilpailukeskuksessa on kilpailun maaliintuloalue, ensiaputeltta, jätepisteitä, kilpailun tuloslaskenta ja kuulutuskatos.

TOIMINTA ERI TILANTEISSA

Viranomaisilla on vapaa pääsy tapahtumapaikalle tarkastuksia varten.

a) Sairauskohtaukset ja tapaturmat

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Paikalla on koko kilpailun ajan nimetty lääkäri. Vakavissa sairaustapauksissa hälytetään sairasauto, lievemmät sairaustapaukset ohjataan tarvittaessa terveyskeskuksen päivystykseen.

Loukkaantuneet, jotka eivät pääse omin avuin pois kilpailualueelta joko kannetaan kilpailukeskukseen/ lähimmän tien viereen, jos se vain mahdollista kilpailijan kunnon perusteella. Ambulanssi opastetaan/ ohjataan loukkaantuneen luo puhelimitse.

b) Tulipalo kilpailukeskuksessa

Hätäilmoitus soitetaan yleiseen hätänumeroon 112, lisäksi järjestäjä on varautunut 6 kg jauhesammuttimella ja sammutuspeitteellä.

c) Liikenneonnettomuudet

Ilmoitus liikenneonnettomuudesta tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

d) Hälytysajoneuvojen opastus kilpailukeskukseen

Sovitaan hälytyspuhelun aikana.

e) Mahdolliset turvallisuustiedotteet

Tiedotteet annetaan kuulutuslaitteilla tai huutaen sekä tapahtuman ilmoitustaululla.

f) Kadonneen etsintä

Jos kilpailun osallistuja ei ole palannut maastosta 15 min. kuluttua maalin sulkemisesta, järjestäjä aloittaa etsinnät. Tunnin kuluttua järjestäjän etsintöjen käynnistämisestä kadonneesta annetaan ilmoitus poliisille.

g) Liikenneturvallisuus

Järjestäjän liikenteen ohjaajat ohjaavat liikennettä pysäköintipaikalla ja Norrtäljentien ylityspaikoilla kilpailun aikana.

h) Kilpailukeskuksen rakentamis- ja purkuaikataulu

Rakentaminen käynnistyy kekiviikkona 10.9. n. klo 14. Rakennelmat puretaan heti kilpailun jälkeen. Järjestäjien omat järjestyksenvalvojat valvovat kilpailukeskuksen aluetta kilpailun aikana.

i) Järjestyshäiriöt

Mahdollisia järjestyshäiriöitä varten kilpailun järjestäjä on varautunut kahdella järjestyksenvalvojalla, jotka ovat paikalla koko kilpailun ajan.

Helsingissä 10.7.2014
Reijo Hyvönen
Helsingin Suunnistajat
Kilpailun turvallisuuspäällikkö