Metsähallituksen tervehdys SM-suunnistuskisoihin

Nuuksion järviylänkö ja sen luonto on pääkaupunkiseudun helmi. Alue muodostuu Nuuksion kansallispuistosta sekä sitä ympäröivistä, puskurivyöhykkeenä toimivista kaupunkien omistamista laajoista ulkoilualueista. Tämä mahdollistaa sen, että Nuuksion järviylängöllä voidaan turvata monipuoliset luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet ja luonnonarvojen säilyminen. Se edellyttää kuitenkin hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Suuremmatkin tapahtumat ja kilpailut voidaan järjestää järviylängöllä hyvällä suunnittelulla ottaen huomioon ulkoilualueiden ja kansallispuiston erilaiset roolit, luonnon kestävyys ja luonnonarvot.

Ympäristöministeriö on 5.9.2006 vahvistanut Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman. Se sovittaa yhteen alueen eri suojeluarvot ja eri käyttömuodot. Se ohjaa alueen hoitoa, käyttöä ja toimintaa. Vahvistaessaan suunnitelman ministeriö otti kantaa myös suunnistukseen sekä kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseen. Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta suunnitelmassa ehdotetut kilpailuilta kielletyt alueet.

Ministeriö ei myöskään vahvistanut tapahtumien ja kilpailujen osanottajamääriin perustuvaa sääntelyä. Kansallispuistossa ajallisesti tai paikallisesti herkkien alueiden kiertäminen tai rajaaminen käytön ulkopuolelle sekä tapahtumiin ja kilpailuihin liittyvä luonnon käyttö tulee voida ohjeistaa ja sopia tapauskohtaisesti yhteisellä sopimuksella. Hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään vahvistettuun muotoon. Tämän jälkeen aletaan laatia järjestyssääntöä kansallispuistolle.

Kartan ja kompassin luku- ja käyttötaito on jokaisen retkeilijän tarpeellinen perustaito ja edellytys turvalliselle liikkumiselle maastossa. Suunnistus harrastuksena on mitä mainioin tapa ylläpitää maastossa liikkumiseen vaadittavaa tasapainoa ja koordinaatiota, peruskuntoa ja myös tutustua luontoon. Löytämisen riemua ja ympäröivän luonnon voi kokea yksin tai yhdessä perheen kanssa kaikenikäiset vapaa-aikana tai kilpailuissa.

Tervetuloa syksyiseen Nuuksioon!

Annukka Rasinmäki
Puistonjohtaja, Uusimaa
Metsähallitus

Lisää Metsähallituksen sivuilta Ajankohtaista Nuuksiossa