Suunnistus ja luonnonsuojelu

Suomen Suunnistusliitto on jo vuosia korostanut hyvän ratasuunnittelun merkitystä sekä luonnonarvojen että riistanhoidon kannalta. Hyvä ratamestari ei sijoita rasteja kulumisherkille alueille. Hän myös merkitsee maasto-osia kielletyiksi alueiksi arkojen maastoalueiden ja riistaeläimien suojaamiseksi.

Lisää Suomen Suunnistusliiton julkaisemasta suunnistuskilpailun ympäristöohjeessa vuodelta 1999 (voit noutaa sen täältä PDF-tiedostona 1.3 Mb)

Luontoliiton mielestä suunnistajat ja luonnonsuojelu mahtuvat samoille alueille. Huonosti suunnitellut suunnistuskilpailut voivat aiheuttaa ongelmia luonnolle niin Nuuksiossa kuin muuallakin. Todellinen uhka Nuuksion ulkoilualueiden luonnolle on suunnistuskilpailujen sijasta liian voimaperäinen metsätalous sekä rakentamisen laajeneminen järviylängölle.

Lisää Luonto-Liiton tiedotteesta 18.1.2005 täältä

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnassa käsiteltiin vuoden 2004 lopussa esitystä suunnistuksen kieltämisestä eräillä Helsingin ulkoilualueilla. Esitys siirrettiin vuodelle 2005 tarkempien selvitysten saamiseksi ennen lopullisen päätöksen tekoa. Asiasta keskusteltiin laajalti esimerkiksi kansanedustaja Tuija Braxin eduskuntatalon auditoriossa 10.2.2005 järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Lisää 10.2.2005 pidetystä keskustelutilaisuudesta täältä

Helsinkiläiset suunnistusseurat yhdessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Suomen Ladun kanssa antoivat asiasta ympäristölautakunnalle lausunnon. Lausunnossa esitettiin tapa, jolla alueet voidaan säilyttää niiden alkuperäisessä käyttömuodossa asettamatta jyrkkiä rajoituksia maastotapahtumien järjestämiselle, mutta jolla myös huolehditaan arvokkaiden luontokohteiden sekä eniten kuluneiden ja herkkien alueiden säilymisestä.

Lisää helsinkiläisten suunnistusseurojen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten sekä Suomen Ladun yhteisestä lausunnosta Helsingin ympäristölautakunnalle 14.1.2005 täältä

Kansainvälinen Suunnistusliitto IOF on lokakuussa 2005 julkaissut yhteenvedon tutkimuksista, jotka käsittelevät suunnistuksen ympäristövaikutuksia. Yhteenvedossa on tarkasteltu suunnistuksen vaikutuksia kasvillisuuteen, suuriin nisäkkäisiin sekä lintuihin. Kasvillisuuden osalta yhteenvedossa todetaan seuraavaa:

The conclusion to be drawn from the general vegetation impact studies is that orienteering has low to very low impact with generally rapid recovery. With respect to sensitive vegetation, the sport takes precautionary measures and no evidence of significant long-term damage has been reported.

Vapaa käännös (kjs)
Tutkimusten mukaan suunnistuksella on yleensä vähäinen tai erittäin vähäinen vaikutus kasvillisuuteen, joka yleensä toipuu nopeasti mahdollisista vaikutuksista. Koska järjestelyt ottavat huomioon herkän kasvillisuuden, mitään merkitsevää näyttöä suunnistuksen aiheuttamista pitkäaikaisvaurioista ei ole tiedossa
.

Lisää Kansainvälisen suunnistusliiton (IOF) suunnistuksen ympäristövaikutuksia käsittelevästä yhtenvedosta Review of research into the ecological impact of orienteering täältä (0.5 Mb)